Asia Business Builders
ABB

Nhân sự

Đội ngũ nhân sự của ABB Merchant Banking đã có nhiều năm hợp tác trong công việc. Đội ngũ của chúng tôi có kiến thức sâu rộng về hoạt động tài chính, đầu tư; từng học tập và làm việc tại nhiều thị trường tài chính lớn trên thế giới. Cùng với sự am hiểu và tâm huyết với nền kinh tế Việt Nam, chúng tôi có mạng lưới quan hệ rộng khắp với các CEO và chủ sở hữu các doanh nghiệp tư nhân trong nước. Đồng thời, đội ngũ nhân sự của chúng tôi tại Việt Nam cũng luôn nhận được sự hỗ trợ đắc lực của các cố vấn và đối tác tại nhiều trung tâm tài chính lớn trên thế giới.

Peter Sorensen
Tổng giám đốc

Peter Sorensen

 • 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính tại nhiều thị trường tài chính lớn trên thế giới
 • Đã làm việc tại Việt Nam từ năm 2008, hiểu biết sâu sắc về văn hóa doanh nghiệp và đặc tính thị trường vốn bản địa
 • Thành viên HĐQT, Quỹ Đầu tư Novator Partners, London, Anh Quốc
 • Phó Chủ tịch, Ngân hàng Deutsche, London, Anh Quốc
 • Chuyên viên cấp cao, Quỹ Đầu tư Capital International, Geneva, Thụy Sỹ
 • Thạc sĩ, Đại học Copenhagen (Đan Mạch) và Đại học Geneva (Thụy Sỹ)
Giám đốc Tài chính Doanh nghiệp

Phi Cong Dzung

 • 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính
 • Giám đốc Dự án, Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư SSI, Hà Nội
 • CFA Charter holder (Chuyên gia phân tích đầu tư tài chính – Mỹ)
 • Thạc sĩ ngành Tài chính, Đại học Monash, Australia
 • Cử nhân ngành Tài chính, Học viện Tài chính, Hà Nội
Pham Quang Thang
Giám đốc Thị trường vốn

Pham Quang Thang

 • 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, có mạng lưới quan hệ rộng khắp với các doanh nghiệp Việt Nam
 • Giám đốc, Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư SSI, Hà Nội
 • Chuyên viên tư vấn, Công ty Chứng khoán BIDV
 • Chuyên viên tín dụng, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, BIDV
 • Cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội
Do Lan Anh
Giám đốc dự án, M&A

Do Lan Anh

 • 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính
 • Chuyên viên Cao cấp, Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư SSI, Hà Nội
 • Chuyên viên, Quản trị rủi ro, Ngân hàng Mizuho Corporate Bank, Hà Nội
 • Thạc sĩ ngành Tài chính, Kế toán và Quản trị, Đại học Bradford, Anh Quốc
 • Cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội
Core team experience
30+ năm kinh nghiệm
50+ giao dịch M&A, huy động vốn thành công
20+ thương vụ tái cơ cấu thành công cho các doanh nghiệp
giờ làm việc để tìm ra các thỏa thuận và giải pháp phù hợp nhất phục vụ mục tiêu của khách hàng