Asia Business Builders
ABB

Cố vấn tài chính độc quyền Bên Mua Thương vụ FairFax Financial Holdings Limited mua lại 35% Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC)

2015

Tư vấn độc quyền Bên Bán Thương vụ AEON mua lại Citimart và sự hình thành quan hệ đối tác siêu thị chiến lược

2014

Tư vấn độc quyền Bên Bán Thương vụ thoái vốn cửa hàng bán lẻ Market 79 cho Vinmart

2015

Cố vấn tài chính giao dịch độc quyền Thương vụ mua lại công ty khuôn ép nhựa hàng tiêu dùng

2015

Tư vấn độc quyền Bên Bán Thương vụ Foodinco Holdings bán nhà máy bột mì cho Inter Flour Co. Ltd.

2015

What we do

Hire us

What we are talking about