Asia Business Builders
ABB

Tái cấu trúc doanh nghiệp

Phát triển kinh doanh

Chúng tôi coi khách hàng của mình là những đối tác lâu dài và luôn cố gắng tối đa để hiểu thêm về tham vọng kinh doanh của họ. Với vị trí độc lập và khách quan, chúng tôi có thể tư vấn cho khách hàng về tầm nhìn chiến lược trong dài hạn. Chúng tôi cam kết mang lại cho khách hàng cái nhìn sâu sắc và đúng đắn nhằm giúp công ty gặt hái được những thành tựu hữu hình, tăng cường vị thế kinh doanh trên thị trường. Nhiệm vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh và chiến lược kinh doanh
  • Nghiên cứu thị trường và phân tích ngành hoạt động, nhận diện xu hướng ngành và vị thế của Công ty trong chu kỳ phát triển chung
  • Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến đầu tư, quan hệ với các nhà đầu tư (Investor relations)

Tái cấu trúc

Các Công ty nhỏ và Công ty gia đình thường được cơ cấu và điều hành theo một lối mòn, hình thành từ việc giải quyết các vấn đề tức thời của hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra thường ngày và ít chịu ảnh hưởng của các yếu tố tác động bên ngoài. Do đó, để có thể phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, đáp ứng những điều kiện, hoàn cảnh luôn thay đổi của thị trường, Chúng tôi hỗ trợ Bộ máy lãnh đạo của Công ty hợp lí hóa tổ chức của họ, giúp công ty dễ dàng tiếp cận với những nguồn vốn bên ngoài, hoạt động hiệu quả dựa trên những nền tảng sẵn có. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Sắp xếp lại các công ty con
  • Hợp lý hóa các khác biệt giữa hệ thống hạch toán nội bộ và hệ thống hạch toán thuế
  • Thiết lập mô hình công ty mẹ – công ty con sao cho phù hợp với đặc tính dòng tiền và hoạt động kinh doanh của từng đơn vị
  • Xây dựng pháp nhân đặc thù (special purpose vehicles) phục vụ quá trình huy động vốn và mục tiêu kinh doanh
  • Tối ưu hóa thuế quan
  • Tư vấn phương thức huy động vốn phù hợp nhất