Asia Business Builders
ABB

Tư vấn mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A)

ABB Merchant Banking cung cấp dịch vụ tư vấn M&A cho Bên mua hoặc Bên bán xuyên suốt quá trình giao dịch và sau giao dịch.

Tư vấn bên bán

Chúng tôi luôn sát cánh với khách hàng để chuyên nghiệp hóa quá trình Bán nhằm đưa ra những điều khoản có lợi nhất cho họ. Thế mạnh trong dịch vụ tư vấn bên bán của chúng tôi bao gồm:

Gia tăng giá trị doanh nghiệp

Ngay cả với những ngành nghề không thuộc chuyên môn của mình, chúng tôi vẫn có thể thu hút thành công các nhà đầu tư chiến lược cho khách hàng. Việc chúng tôi tiếp cận nhà đầu tư bên ngoài để giới thiệu cơ hội đầu tư không những không ảnh hưởng đến sức mạnh đàm phán của chủ sở hữu, mà còn giúp chủ sở hữu gia tăng định giá doanh nghiệp trong quá trình đàm phán nhờ sự điều phối hiệu quả của một bên thứ ba và nhờ động lực từ cạnh tranh của nhiều nhà đầu tư tiềm năng.

Khả năng tiếp cận với các nhà đầu tư nước ngoài

Chúng tôi am hiểu ngôn ngữ, văn hóa kinh doanh và phương thức ra quyết định của các nhà đầu tư nước ngoài. Chúng tôi có thể tìm kiếm và tiếp cận các nhà đầu tư tiềm năng nhờ mạng lưới các mối quan hệ quốc tế của mình. Qua đó, chúng tôi có thể thu hút sự quan tâm rộng khắp của các nhà đầu tư mà không phải tiết lộ danh tính của khách hàng.

Hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình đàm phán bán

Một trong những sai lầm cơ bản nhất của Bên Bán là luôn để Bên Mua dẫn dắt quá trình Bán và thụ động tìm kiếm giải pháp/câu trả lời cho các thắc mắc của Bên Mua. Đó không phải là cách tốt nhất!

Với sự giúp đỡ của chúng tôi, Ban lãnh đạo Bên bán có thể chủ động kiểm soát được toàn bộ quá trình giao dịch một cách hợp lý nhất và cạnh tranh nhất.

Đàm phán các điều khoản giao dịch

Mặc dù không có giao dịch M&A nào hoàn toàn giống nhau, chúng tôi là những chuyên gia M&A và đã có kinh nghiệm với nhiều giao dịch trước đây. Do đó, chúng tôi hiểu vấn đề nào cần ưu tiên giải quyết cũng như rủi ro tiềm tàng nào cần tránh để tăng cơ hội thành công của giao dịch. Chúng tôi cũng giúp khách hàng xác định rõ những kế hoạch, kỳ vọng ngay từ ban đầu để luôn nhất quán trong đàm phán và cơ cấu giao dịch nhằm mang lại những điều khoản có lợi nhất cho khách hàng.

Tư vấn Bên Mua

Đầu tư vào Việt Nam thật không dễ! Chúng tôi cam kết làm việc nhằm nâng cao cơ hội thành công cho các Tập đoàn quốc tế cũng như các quỹ đầu tư muốn giải ngân vốn ở Việt Nam. Chúng tôi có mạng lưới quan hệ rộng khắp với khối doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam và có thể hỗ trợ hiệu quả cho các nhà đầu tư quốc tế tiếp cận mục tiêu đầu tư phù hợp.

Chúng tôi quản lý toàn bộ quá trình giao dịch của Bên Mua cho các Công ty gia đình (family offices), các doanh nghiệp tư nhân, các Quỹ đầu tư trong nước và quốc tế.