Asia Business Builders
ABB

Liên hệ

ABBPE cam kết, tuân theo cơ chế khiếu nại của chúng tôi, rằng:

  • Mỗi khiếu nại sẽ được ghi lại, đánh giá và phản hồi phù hợp sẽ được đưa ra nếu áp dụng được.
  • Các bên liên quan sẽ được thông báo về tính chất của khiếu nại và sự trao đổi giữa các bên là phù hợp và kịp thời.
  • Tất cả các khiếu nại đều được đảm bảo tính riêng tư và bảo mật.

Như đã đề cập, ABBPE sẽ làm việc với các bên liên quan để giải quyết nguyên nhân của bất kỳ khiếu nại hợp lệ nào và thông báo cho người khiếu nại về việc triển khai bất kì biện pháp nào như trên.

Nếu khiếu nại của bạn liên quan đến hiệu quả Môi trường và Xã hội của Quỹ ABB và/hoặc của các công ty thuộc danh mục đầu tư của quỹ, xin hãy cung cấp những thông tin bổ sung sau:

  1. Tên của công ty thuộc danh mục đầu tư có liên quan đến vấn đề;
  2. Mô tả về vấn đề kèm theo bất kì tài liệu hỗ trợ nào;
  3. Ngày xảy ra sự cố và hành động dẫn đến việc khiếu nại (nếu áp dụng được);
  4. Biện pháp cụ thể đã được tìm kiếm (nếu áp dụng được); và
  5. Bất kỳ thông tin phù hợp nào khác.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.