Asia Business Builders
ABB

Liên hệ

Contact us

Liên hệ với chúng tôi

Về hoạt động kinh doanh, vui lòng liên hệ với Tổng giám đốc Peter Sorensen theo địa chỉ email peter@abbmb.com hoặc số điện thoại +84 1266 143602.

Về các vấn đề khác, vui lòng email tới địa chỉ info@abbmb.com.

Địa chỉ

Hanoi HCMC
Tầng 17, Prime Center Building, 53 Quang Trung Tầng 23, AB Tower, 76 Le Lai, Quận 1