Asia Business Builders
ABB

Hợp tác đầu tư

Nguồn vốn

ABB Merchant Banking sẵn sàng giải ngân cho các cơ hội hợp tác đầu tư cùng khách hàng với một số nguồn vốn được huy động từ:

Ngoài ra, chúng tôi cũng tìm kiếm các cơ hội đồng đầu tư bằng cách chuyển đổi phí dịch vụ tư vấn thành vốn góp tương đương.

Tiêu chí hợp tác đầu tư

 • Các doanh nghiệp đang phát triển ở ASEAN, hoạt động trên các lĩnh vực hàng tiêu dùng, giáo dục, dịch vụ tài chính, giải trí, các nhà máy sản xuất công nghiệp nhẹ.
 • Có triển vọng phát triển ngành hấp dẫn
 • Có chiến lược kinh doanh rõ ràng và đội ngũ lãnh đạo tâm huyết
 • Có vị thế thị trường và danh mục sản phẩm với tính cạnh tranh cao
 • Biên lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA margin) từ 15% trở lên
 • Dòng tiền tăng trưởng và ổn định
 • Tùy từng trường hợp cụ thể, có thể đầu tư chi phối hoặc cổ phần thiểu số
 • Trong trường hợp đồng đầu tư, tỷ lệ tham gia tối đa là 20% tổng giá trị hợp tác
 • Quy mô đầu tư từ 5 triệu đến 30 triệu USD (trừ trường hợp chuyển đổi từ phí dịch vụ)
 • ABB Merchant Banking trở thành đơn vị tư vấn thường xuyên của các công ty mà ABB Merchant Banking tham gia đầu tư
 • Có sự thống nhất giữa các bên về hình thức thoái vốn thông qua cấu trúc quyền chọn mua/chọn bán với tỷ lệ IRR xác định

Chúng tôi trực tiếp tìm kiếm các cơ hội đầu tư cũng như sẵn sàng đón nhận mọi cơ hội đầu tư từ các bên trung gian.