Asia Business Builders
ABB

Giới thiệu chung

Dịch vụ

ABB Merchant Banking cung cấp những dịch vụ tư vấn đầu tư và tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp tại các quốc gia có nền kinh tế mới nổi. Việt Nam là thị trường ưu tiên hàng đầu trong mục tiêu hướng tới mở rộng hoạt động của ABB Merchant Banking rộng khắp khu vực ASEAN..

Chúng tôi cung cấp những dịch vụ sau:

  • Tìm kiếm các cơ hội đầu tư ở Việt Nam và ASEAN (mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, đầu tư chiến lược, liên doanh liên kết, huy động vốn, v.v… )
  • Tái cơ cấu tài chính (cân đối các tài khoản quản trị với tài khoản thuế, tính toán nhu cầu vốn, tái cơ cấu sở hữu Tập đoàn/Công ty mẹ – con, chia/tách/gộp công ty, chuẩn bị cho các mục tiêu tài chính để huy động vốn, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các vấn đề liên quan, v.v…);
  • Tư vấn đầu tư vào Việt Nam cho các nhà đầu tư nước ngoài và tham gia đồng đầu tư;
  • Thúc đẩy giao dịch thương mại giữa các nước trong khu vực bằng việc trở thành cầu nối giữa người mua/người bán trong nước và ngoài nước;
  • Hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình mua bán và sáp nhập – M&A (dịch vụ khảo sát hoạt động sản xuất kinh doanh, soạn thảo các tài liệu giao dịch, cơ cấu các giao dịch, thuyết trình nhà đầu tư, định giá doanh nghiệp, đàm phán giao dịch, điều phối quá trình giao dịch, v.v…).

Mô hình kinh doanh

ABB Merchant Banking được thành lập với mục tiêu cung cấp những dịch vụ chuyên nghiệp nhất cho các doanh nghiệp ở Việt Nam và ASEAN thông qua các giao dịch mang tính chiến lược, hướng tới việc xây dựng mối quan hệ đối tác bền vững, lâu dài.

Tại các thị trường tài chính sơ khai nói chung và thị trường Việt Nam nói riêng, việc tiếp cận với các nguồn thông tin có chất lượng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và quyết định đầu tư vô cùng hạn chế. Chúng tôi tin rằng bằng việc duy trì các chuẩn mực quốc tế trong dịch vụ tư vấn của mình, ABB Merchant Banking đã và đang xây dựng một đội ngũ có năng lực vượt trội về chất lượng tư vấn, về tâm huyết với khách hàng, về kinh nghiệm chuyên môn và sự chuyên nghiệp trong công việc. Theo đó, chúng tôi mong muốn tạo ra tầm ảnh hưởng nhất định trong lĩnh vực hoạt động của mình, nhằm tối đa hóa các giá trị thặng dư cho khách hàng và cho chính chúng tôi.

Chúng tôi đặc biệt ưu tiên các mối quan hệ hợp tác lâu dài. Vì vậy, ABB Merchant Banking cùng với cổ đông chiến lược trong nước và các đối tác nước ngoài sẽ giải ngân vốn cùng khách hàng trong các thương vụ đầu tư thích hợp. Tại ABB Merchant Banking, các thành viên chủ chốt đều là các cổ đông của công ty, chính vì vậy, mục tiêu của từng cá nhân sẽ thống nhất cùng với mục tiêu của doanh nghiệp và đó là lý do chúng tôi luôn ưu tiên cho việc tham gia góp vốn, hợp tác lâu dài cùng khách hàng hơn là phí dịch vụ tư vấn.

Chúng tôi không ngừng nỗ lực để nâng cao năng lực và mở rộng thị trường để cung cấp những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.